Naujas verslo sprendimas – tik ištyrus rinką

lzinios.lt

Kristina KUČINSKAITĖ

2014-06-06

Kau­no ra­jo­ne, Nau­juo­siuo­se Mu­niš­kiuo­se šian­dien ofi­cia­liai pra­de­da veik­ti be­ne di­džiau­sia Bal­ti­jos ša­ly­se ša­mų au­gi­ni­mo įmo­nė „jFish“.

Lie­tu­vo­je kol kas ne­po­pu­lia­raus vers­lo, ska­tin­sian­čio lie­tu­vius ant kas­die­nio pie­tų sta­lo daž­niau pa­tiek­ti švie­žią žu­vį nei mė­są, ėmę­si vers­li­nin­kai ža­da bū­ti ne tik au­gin­to­jais, bet ir per­dir­bė­jais bei par­da­vė­jais.

lzinios.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *